Landbouwhuisdieren

Rund en kleinvee

Landbouwhuisdieren

Veerkrachtige en gezonde koeien, schapen en geiten zien wij het liefste! Samen met onze veehouders zijn wij dagelijks bezig om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de prestaties van de bedrijven te verbeteren. We kijken met onze dierenartsogen vanuit de behoeften van het dier en de risico's die de dieren hierbij tegen komen.

Voor het maken van een afspraak, vragen of het bestellen van medicijnen kunt u elke werkdag bellen tussen 08.00 en 13.00 uur. Om een dierenarts te spreken kunt u bellen tussen 08.00 en 09.00 uur.