Koeien

Bedrijfsbegeleiding

Op veel melkveebedrijven komt elke vier tot zes weken de vaste dierenarts voor een bedrijfsbezoek. De actuele situatie wordt dan doorgesproken met behulp van beschikbare data uit het koppel koeien. Dit wordt gecombineerd met het beeld van de koeien, het voer, de mest en de huisvesting. Door deze data en waarnemingen te combineren met actuele kennis kan de dierenarts gerichte praktische adviezen geven waar de boer zijn voordeel mee kan doen.

Ook worden de klussen omtrent vruchtbaarheid, ziekte preventie en behandeling en/of onthoornen van kalfjes worden uitgevoerd.

Koekompas

Met veel veehouders die melk leveren aan de CONO Melkfabriek zijn wij al jaren lang getraind in het uitvoeren van het Koekompas. Koekompas is een hulpmiddel om veehouder en dierenarts samen een risicoanalyse van het bedrijf te laten uitvoeren. Hieruit komen de risicoarme en risicovolle punten naar voren. Vanaf 2020 wordt het Koekompas onderdeel van KoeMonitor en wordt dit voor alle bedrijven een standaard bezoek.

Drachtigheidsonderzoek

Elke dierenarts is uitgerust met een moderne echo, zodat ook kleine afwijkingen in de vruchtbaarheid van koeien goed in beeld gebracht kunnen worden. Op deze manier kunnen we afwijkingen snel diagnosticeren en behandelen waar nodig.

Melkmonsters

Voor een gedegen aanpak en behandeling van uierproblemen zijn melkmonsters essentieel. Melkmonsters van hoog celgetal dieren of dieren met een acute ontsteking kunnen worden ingevroren. De bevroren monsters kunt u (elke werkdag tot 13 uur) langsbrengen op de praktijk in Wognum of meegeven aan de dierenarts na een bezoek.

Door de bacterie te kweken krijg je op koe en op bedrijfsniveau een beeld van de uiergezondheid. Ook komt eventuele resistentie hierdoor aan het licht.